Rekabet avantajı yaratan mikrofiltrasyon

Rekabet avantajı yaratan mikrofiltrasyon

Ne yapıyoruz?

Rekabet avantajı yaratan mikrofiltrasyon

CNC ileme tezgahı kullanıcılanın soutma yalanı mümkün olan en iyi maliyetle mükemmel durumda tutmalana, kaliteyi iyiletirmelerine ve bakım maliyetlerini yayaya dürmelerine yardımoluyoruz.

N

Kesme yağı maliyetlerinizi azaltıyoruz

N

İşlem kalitenizi arttırıyoruz

N

Çevreyi koruyoruz

Malİyetlerİ yarıya İndİrİn, kalİteyİ artırın

CNC ileme tezgahı kullanıcılanın soutma yalanı mümkün olan en iyi maliyetle mükemmel durumda tutmalana, kaliteyi iyiletirmelerine ve bakım maliyetlerini yayaya dürmelerine yardımoluyoruz.

Mİkrofİltrasyonun en yaygın üretİm proseslerİ

Takım tezgâhları ve takımlar, son yıllarda soutma yaları gibi büyük bir gelime göstermitir. Yeni freze takımları, yüksek hassasiyetli kontroller ve son derece gelimiyalar ve katkı maddeleri, makine mühendisliini on beyıl önce ulaşılamaz gibi görünen bir performans ve tolerans sınıfına yükseltti.

Soutma yağının temizlii, soutma yağı devrelerinin kullanıldığı tüm proseslerde proses güvenilirlii, kalite ve maliyetler üzerinde dorudan etkiye sahiptir.

NEDEN KULLANALIM

  • Çalışanlanız arasında sağlık sorunlanı ortadan kaldırmak için
  • Makinelerinizin kullanılabilirliğini salamak için
  • Takımlanızın hizmet ömrünü artırmak için
  • Yüzey kalitesini %300’e kadar iyiletirmek için
  • Bakım, deitirme ve bertaraf etme maliyetlerinin en az %75’inden tasarruf etmek için kullanmalısınız

Detaylı Bilgi         

V

CNC İŞLEMEDE MİKROFİLTRASYON

Modern CNC takım tezgâhları, yalnızca uzun vadeli güvenilir çalışma ve minimum bakım maliyetleri ile telafi edilebilecek yüksek maliyetli yatırımlardır. Bununla birlikte, önemli bir faktör genellikle gözden kaçırılır: Kesme yağı emülsiyonu.

SAYECK INNOVATIONS FİLTRE SİSTEMLERİ ANONİM SİRKETİ